Samochód z dostępem do internetu i dane osobowe

 • Twój samochód z dostępem do internetu, dane osobowe i Renault

  Twój samochód z dostępem do internetu, dane osobowe i Renault

  Jeśli masz pytania odnośnie danych osobowych gromadzonych poprzez nasze usługi online, poniżej przedstawiamy nasze odpowiedzi.

  W jakim celu gromadzicie moje dane osobowe ?

  Udostępnianie Twoich danych osobowych umożliwia w szczególności :

  • Zastosowanie indywidualnego podejścia w stosunkach między Tobą a Grupą Renault. Dzięki temu możemy przykładowo uprzedzić Cię o stanie zaawansowania zamówień w Twoich aplikacjach czy też zaproponować specyficzne usługi na podstawie posiadanych informacji.  
  • Wzmocnienie stosunków posprzedażnych łatwe zidentyfikowanie Klienta w celu zaproponowania dopasowanych ofert i skutecznych rozwiązań.
  • Uzyskanie dostępu niezbędnego do pełnego korzystania z usług online, jak TomTom Traffic.

  Dane osobowe są zawsze gromadzone w ściśle określonym celu. Gromadzenie tych informacji wymaga obowiązkowo uprzedniego poinformowania Cię o tym oraz uzyskania Twojej zgody, gdy zachodzi taka potrzeba (na przykład dane geolokalizacyjne informujące o pozycji użytkownika).

  Jakie dokładnie dane Grupa Renault gromadzi poprzez usługi online, z których korzystam?

  Poprzez korzystanie z aplikacji Renault lub podłączenie do sieci Twojego pojazdu, Grupa Renault zbiera różnego typu dane, abyś mógł w pełni korzystać z naszych usług online:

  • Dane osobowe zbierane poprzez aplikacje Renault (My Renault, My Z.E…) a w szczególności informacje umożliwiające identyfikację użytkownika i uzyskanie dostępu do wybranych usług. Przykład: adres email jest potrzebny , aby zalogować się do strefy klienta w tych aplikacjach.
  • Dane, które mogą być pośrednio związane z Twoją tożsamością, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), który umożliwia Ci wpisania Twojego pojazdu do wirtualnego garażu (stacji obsługi serwisowej) w Twoich aplikacjach.
  • Dane techniczne Twojego pojazdu, takie jak ciśnienie opon czy stan naładowania akumulatora, jeśli posiadasz samochód elektryczny. Wszystko po  to, aby przekazać Ci te informacje w razie wystąpienia nieprawidłowości.
  • Dane użytkowe Twojego pojazdu, aby móc poinformować Cię, o wynikach ekonomicznej jazdy monitorując styl jazdy czy zużycie paliwa.
  • Dane geolokalizacyjne umożliwiające symulację przebiegu Twojej trasy z aktualnej pozycji do miejsca przeznaczenia wykorzystywane przez system wbudowanej nawigacji.

  Co robi Grupa Renault z moimi danymi ?

  Grupa Renault przetwarza i zabezpiecza Twoje dane , aby umożliwić dostęp do wszystkich usług.

  W celu poprawy obsługi klienta, dane te mogą być udostępniane różnym podmiotom Grupy Renault oraz niektórym dostawcom aplikacji i usług, zobowiązanym do zachowania poufności. Na przykład : korzystanie z usługi nawigacji TomTom Traffic wymaga udostępnienia niektórych danych naszemu dostawcy TomTom, gdyż jest to niezbędne do funkcjonowania usługi.

  Niektóre organy administracje i publiczne (podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa), z uzasadnionej przyczyny mogą również zażądać od grupy Renault, udostępnienia niektórych danych.

  Jakie mam prawa ?

  Po podaniu danych identyfikacyjnych możesz zawsze skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  • Prawo do informacji : wszelkie gromadzenie Twoich danych wymaga uprzedniego poinformowania Cię o tym.
  • Prawo dostępu : na każde żądanie, w dowolnym momencie masz prawo dostępu do wszystkich  treści dotyczących Twoich danych.
  • Prawo do poprawy : masz prawo zażądać poprawienia Twoich danych, jeżeli są one nieprawdziwe lub nieaktualne.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych żądając, aby przetwarzanie zostało zaniechane w przypadku uzasadnionego sprzeciwu.
  • Prawo przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania w powszechnie stosowanym, usystematyzowanym formacie danych, które przekazałeś Grupie Renault i zażądania przeniesienia ich do innego wskazanego administratora danych.

  Jak długo przechowywane są moje dane ?

  Grupa Renault zobowiązuje się przechowywać Twoje dane w ograniczonym czasie, niezbędnym do realizacji świadczonych usług, za wyjątkiem ustawowego obowiązku dłuższego przechowywania i archiwizowania niektórych danych.

  Czy moje dane są zabezpieczone ?

  Tak, Twoje dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Grupa Renault stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych zgodne z najnowszymi technologiami, aby zapewnić poszanowanie prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Takich samych środków wymaga również od swoich partnerów.

  Kiedy przetwarzanie danych wymaga ich transferu, czyli przesyłania, Grupa Renault upewnia się że ten transfer odbywa się w warunkach zapewniających wystarczający poziom ochrony, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

  Jak mogę zakończyć zbieranie moich danych ?

  Istnieje możliwość włączenia /wyłączenia transferu danych z Twojego pojazdu bezpośrednio na ekranie systemu R-Link wybierając « ustawienia » w menu « Moje aplikacje »/« moje usługi » (według wersji), następnie« Życie prywatne »/« Wymiana informacji» (według wersji).

  Wyłączenie transferu danych zatrzymuje przesyłanie informacji z Twojego pojazdu. Zgoda na transfer danych jest niezbędna, aby móc korzystać z usług online.

  Jeżeli posiadasz pojazd elektryczny i korzystasz z aplikacji My Z.E., możesz również włączyć/ wyłączyć transfer danych w aplikacji My Z.E. w zakładce « ustawienia pojazdu », następnie « tryb prowadzenia ».